Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

Keutamaan Puasa Ramadhan dari Hari Pertama Hingga Hari Terakhir

6 min read

Keutamaan Puasa Ramadhan dari Hari Pertama Hingga Hari Terakhir

Pandita.IDSeperti halnya puasa bulan Ramadhan, bahwa Allah SWT telah memberikan keistimewaan tersendiri di dalamnya, sebagaimana hadis yang telah diriwayatkan oleh Salman al Farisi, bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Adalah bulan Ramadhan, awalnya rahmat, pertengahannya ampunan dan akhirnya pembebasan dari api neraka.”

Namun untuk memberikan wacana yang lebih luas dan dalam—dan inspirasi, kiranya perlu bagi kita untuk mengetahui tentang keutamaan menuaikan puasa bulan Ramadhan yang diurai berdasarkan hari per-harinya.

Dan berikut ini adalah keutamaan menuaikan puasa Ramadhan dari hari pertama sampai dengan hari terakhir—Diambil dari Kitab “Fadhail Al-Asyhur Ats-Tsalatsah” yang di tulis oleh Syeikh Muhammad bin Ali bin Husein bin Musa bin Babawayh al-Qumi – seorang ulama besar ahli hadis ber-mazhab Ahlul Bait Nabi Muhammad SAW (yang ditulis berdasarkan hadis shahih yang telah di-tahqiq).

Rasulullah SAW bersabda :

“Sekiranya kalian mengetahui apa yang akan kamu dapatkan di bulan Ramadhan, niscaya kamu akan menambah rasa syukur kalian kepada Allah SWT.”

Keutamaan dan Fadhilah Puasa Ramadhan dari Hari Ke-1 hingga Ke-30

Puasa Hari ke-1:

Pada puasa yang pertama, semua dosa akan diampuni oleh Allah SWT, baik yang tersembunyi dan yang terang-terangan. Dan barang siapa yang menunaikan puasa pada hari yang pertama ini niscaya akan ditinggikan derajatnya ribuan kali lipat dan Allah akan membangunkan lima puluh ribu kota di surga.

Puasa Hari Ke-2:

Pada hari yang kedua, setiap ibadah akan dicatat oleh Allah SWT terhadap segala apa yang dilakukan—dan diberikan-Nya pahala atas amalan-amalan tersebut seperti halnya ibadah selama satu tahun; bahkan Allah SWT menyetarakan pahalanya seperti pahala seorang nabi.

Puasa Hari Ke-3:

Keutamaan puasa pada hari yang ketiga ini Allah SWT akan menghadiahi kita taman permata yang indah di surga Firdaus berdasarkan setiap rambut di tubuh yang ada di tubuh kita; yang mana di atasnya terdapat dua belas ribu rumah yang terbuat dari cahaya, dengan di bawahnya terdapat dua belas ribu tempat tidur yang di setiap tempat tidur itu ditunggui bidadari, serta pada setiap harinya seribu malaikat akan berkunjung dengan membawa hadiah untuk kita pada setiap malaikatnya.

Puasa Hari Ke-4:

Keutamaan puasa pada hari yang keempat; pahalanya adalah Surga Khuld yang mana di dalamnya terdapat tujuh puluh ribu istana yang pada setiap istananya terdapat tujuh puluh ribu rumah, di setiap rumah tersebut terdapat lima puluh ribu tempat tidur dengan bidadari, dan setiap bidadari itu memiliki seribu perhiasan yang lebih baik daripada dunia dan segala isinya.

Puasa Hari Ke-5:

Keutamaan puasa pada hari yang kelima; pahalanya adalah Surga Al-Ma’wa yang di dalamnya terdapat ribuan kota, pada setiap kotanya terdapat seribu rumah, di setiap rumah terdapat seribu meja makan, di atas setiap meja makan tersebut terdapat tujuh puluh ribu tempat makanan yang pada setiap tempat makanannya terdapat tujuh puluh macam makanan yang beraneka macam.

Puasa Hari Ke-6:

Keutamaan puasa pada hari yang keenam ini; pahalanya adalah Surga Darussalam yang di dalamnya terdapat seratus ribu kota dengan seratus perkampungan di setiap kotanya, di setiap perkampungan itu terdapat seratus ribu rumah di dalamnya yang pada setiap rumahnya terdapat seratus ribu tempat tidur yang terbuat dari emas yang panjang, setiap tempat tidur itu panjangnya seribu hasta dengan di atasnya terdapat bidadari sebagai pasangan yang berhiaskan tiga puluh ribu perhiasan dari permata putih dan permata merah, dan pada setiap bidadari itu membawa seratus pelayan.

READ:  Tentang Nuzulul Qur'an: Proses Turunnya Al-Qur'an ke Marcapada [#9]

Puasa Hari Ke-7:

Keutamaan puasa pada hari yang ketujuh ini pahalanya adalah Surga Na’im, serta pahala yang setara seribu syuhada’ dan empat puluh ribu orang yang benar.

Puasa Hari Ke-8:

Keutamaan puasa pada hari yang kedelapan ini pahalanya setara pahala amal dari enam puluh ribu ahli ibadah dan orang enam puluh ribu orang yang zuhud.

Puasa Hari Ke-9:

Keutamaan puasa pada hari kesembilan ini Allah SWT akan memberikan seperti apa yang diberikan kepada seribu ulama’, seribu orang yang i’tikaf, dan seribu orang yang menyambung tali silaturrahim.

Puasa Hari Ke-10:

Keutamaan puasa pada hari yang kesepuluh adalah dikabulkan-Nya tujuh puluh ribu hajat. Dan bahwa matahari, bulan, setiap bebatuan dan bongkahan tanah liat, bintang-bintang, binatang buas, burung, binatang yang melata, setiap yang kering dan yang basah, setiap binatang di laut dan dedaunan di pepohonan; seraya akan memohonkan ampunan bagi kita.

Puasa Hari Ke-11:

Keutamaan puasa pada hari yang kesebelas ini pahalanya setara pahala empat kali orang yang menunaikan haji—yang setiap hajinya seperti haji yang dilakukan bersama seorang Nabi, dan umrah—yang umrahnya seperti umrah orang yang benar dan yang syahid.

Puasa Hari Ke-12:

Keutamaan puasa pada hari yang keduabelas ini akan dijadikan bagi kita keimanan yang dapat merubah segala keburukan-keburukan menjadi kebaikan-kebaikan yang berlipat ganda, dan mencatat bagi kita setiap kebaikan bagai seribu kebaikan.

Puasa Hari Ke-13:

Keutamaan puasa hari yang ketigabelas ini akan dicatat pahalanya seperti pahala ibadah penduduk Makkah dan Madinah, dan Allah SWT akan memberikan syafaat sejumlah bebatuan dan bongkahan tanah liat yang ada di antara Makkah dan Madinah.

Puasa Hari Ke-14:

Keutamaan puasa pada hari yang keempatbelas ini kita seperti berjumpa dengan Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Daud dan Sulaiman, dan seperti beribadah kepada Allah SWT bersama setiap Nabi selama dua ratus tahun lamanya.

Puasa Hari Ke-15:

Keutamaan puasa pada hari yang kelimabelas; Allah SWR akan mengabulkan segala hajat-hajat dunia dan akhirat, memberikan apa yang diberikan kepada Nabi Ayub—para malaikat yang memikul Arasy memohonkan ampunan. Dan pada hari kiamat nanti Allah SWT akan memberikan empat puluh cahaya kepada kita; dengan sepuluh cahaya dari sebelah kanan, sepuluh cahaya dari sebelah kiri, sepuluh cahaya dari depan, dan sepuluh cahaya sisanya dari belakang kita.

Puasa Hari Ke-16:

Keutamaan puasa pada hari yang keenambelas ini kita akan diberikan enam puluh pakaian untuk dipakai pada hari kebangkitan, enam puluh unta untuk dikendarai, dan dikirimkannya awan untuk menaungi kita dari sengatan panas yang ada pada hari itu.

Puasa Hari Ke-17:

Keutamaan puasa pada hari yang ketujuhbelas ini Allah SWT menyatakan bahwa: “sungguh Aku telah mengampuni mereka dan bapak-bapak mereka, Aku akan lindungi mereka dari azab hari kiamat.”

Puasa Hari Ke-18:

Keutamaan puasa pada hari yang kedelapanbelas ini adalah akan diperintahkan-Nya kepada malaikat Jibril, Mikail, Israfil, para malaikat pemikul Arasy dan Al-Karubin supaya memohonkan ampunan untuk umat Nabi Muhammad SAW sampai tahun berikutnya, dan Allah SWT akan memberikan pahala para syuhada’ yang berperang dalam perang Badar.

Puasa Hari Ke-19:

Keutamaan puasa pada hari yang kesembilanbelas adalah semua malaikat yang ada di langit dan ada di bumi meminta izin kepada Tuhan-nya untuk berziarah ke kuburan kita pada setiap hari dengan membawa hadiah dan minuman untuk kita.

Puasa Hari Ke-20:

Keutamaan puasa pada hari yang keduapuluh; Allah SWT akan mengutus tujuh puluh Malaikat untuk menjaga kita dari setiap setan yang terkutuk, serta dicatat-Nya bahwa setiap harinya kita puasa seperti berpuasa seratus tahun; menjadikan parit di antara kita dan neraka; diberikan-Nya kita pahala orang yang ter-maktub dalam kitab Taurat, Injil, Zabur dan Al-Qu’an; dicatat untuk kita setiap pena Jibril sebagai ibadah satu tahun; memberikan pada kita pahala tasbih Arasy dan Kursi; dan memberi pasangan untuk kita oleh setiap ayat Al-Qur’an yang kita baca dengan seribu bidadari.

READ:  Wasiat Terakhir Mbah Moen: Jaga NU

Puasa Hari Ke-21:

Keutamaan puasa pada hari yang keduapuluhsatu adalah akan diluaskan kuburan kita seribu farsakh, menghilangkan dari kita kegelapan dan kesepian di dalamnya, menjadikan kuburan kita seperti kuburan para syuhada’, dan menjadikan wajah kita seperti wajah Yusuf bin Ya’qub AS.

Puasa Hari Ke-22:

Keutamaan puasa di hari yang keduapuluhdua adalah diutus-Nya kepada kita malaikat maut seperti pada para Nabi, menyelamatkan kita dari keganasan malaikat Munkar dan Nakir, dan menghilangkan penderitaan dunia dan akhirat.

Puasa Hari Ke-23:

Keutamaan puasa pada hari yang keduapuluhtiga ini kita akan melintasi jembatan shirathal mustaqim bersama para Nabi, shiddiqin dan syuhada’, dan pahala kita seperti halnya pahala memberi makanan kepada setiap anak yatim dari umat-Nya dan seperti memberi pakaian kepada setiap-setiap mereka yang telanjang dari ummat-Nya.

Puasa Hari Ke-24:

Keutamaan puasa pada hari yang keduapuluhempat ini adalah bahwa kita tidak akan keluar dari dunia kecuali kita melihat kedudukan-Nya di surga; setiap kita akan diberi pahala seribu orang yang sakit, seribu pahala orang yang merantau untuk menaati Allah SWT, dan kita akan diberi pahala seribu pembebasan dari keturunan nabi Ismail AS.

Puasa Hari Ke-25:

Keistimewaannya adalah dibuatkan-Nya untuk kita seribu menara hijau dibawah Arasy, yang di atas setiap menaranya terdapat kemah dari cahaya, dan Allah SWT berfirman:

“Wahai umat Muhammad, Aku adalah Tuhan dan kalian adalah hamba-Ku, bernaunglah kalian di bawah Arasy-Ku di menara-menara ini, makan dan minumlah sepuas kalian, jangan takut dan jangan sedih; wahai umat Muhammad, demi kemuliaan dan keagungan-Ku, Aku akan mengirim kalian ke surga, kalian akan dibanggakan oleh orang-orang yang terdahulu dan yang terakhir, Aku akan memberikan pada setiap kalian seribu mahkota dari cahaya, kendaraan unta yang Ku-ciptakan dari cahaya, tali kendalinya dari cahaya dan pada tali kendali itu terdapat seribu lingkaran yang terbuat dari emas, dan pada setiap lingkaran itu berdiri malaikat, dan setiap malaikat memegang tongkat dari cahaya sehingga kalian memasuki surga tanpa dihisab.”

Puasa Hari Ke-26:

Keutamaan puasa di hari yang keduapuluhenam ini Allah SWT memandang dengan kasih sayang-Nya, kemudian mengampuni semua dosa kalian kecuali sogokan dari harta-Nya; mensucikan rumah kita setiap harinya sebanyak tujuh puluh ribu kali dari ghibah dan dusta.

Puasa Hari Ke-27:

Keutamaannya adalah pahalanya seperti menolong setiap mukmin dan mukminat, pahalanya seperti memberi pakaian pada tujuh puluh ribu orang yang telanjang, membantu seribu orang yang menjalin tali persaudaraan, dan kita seperti telah membaca semua kitab yang diturunkan oleh Allah Tuhan Semesta Alam kepada para Nabi-Nya.

Puasa Hari Ke-28:

Keutamaannya adalah menjadikan bagi kita di Surga Al-Khuld seratus ribu kota dari cahaya, memberikan kita di Surga Al-Ma’wa seratus ribu istana dari perak; memberikan kita di Surga Al-Jalal tiga ratus ribu mimbar yang terbuat dari misik yang di setiap mimbarnya terdapat seribu rumah dari za’faran.

Puasa Hari Ke-29:

Keutamaan puasa yang keduapuluhsembilan ini adalah diberikan-Nya kepada kita beribu-ribu kediaman yang di setiap kediaman itu terdapat menara putih; di setiap menaranya terdapat tempat tidur dari kapur putih yang dilengkapi dengan seribu permadani dari sutera hijau; di setiap permadaninya telah disiapkan bidadari yang berhiaskan tujuh puluh ribu hiasan dan di kepalanya berhias seribu hiasan dari permata.

Puasa Hari Ke-30:

Dan keutamaan puasa pada hari yang terakhir ini akan dicatat bagi kita setiap hari sebelumnya seperti pahala seribu syuhada’ dan seribu orang yang benar; dicatat bagi kita pahala seperti beribadah lima puluh tahun; dicatat bagi kita untuk setiap hari bagaikan puasa dua ribu hari, dan mengangkat derajat kita.

Bagaimana? Tidakkah ini membuat kita semakin bersemangat?

Dan semoga segala amalan ibadah kita di Bulan Suci ini diterima oleh Allah SWT. Aamiin.

0
Ahmad Ali Buni
Ahmad Ali Buni "Meski sedikit, aku ingin dunia ini berubah karena ada aku di dalamnya." Founder of Pandita.ID & Millennial Adventure. JeparaUpdate.co is my second home.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *