Exit from work

Aku Keluar dari Pekerjaan Pertamaku ketika Baru Sebulan Bekerja…

Aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan pertama yang aku dapatkan dalam hidupku, ketika baru sebulan bekerja di dalamnya.
Avatar Ahmad Ali Buni
8 min read