Permulaan

(Bukan) Epilog: Pelajaran yang Aku Dapatkan dari Kisah Hidupku…

(Bukan) Epilog, Melainkan Sebuah Permulaan.
Ahmad Ali Buni
1 min read

Aku Keluar dari Pekerjaan Pertamaku ketika Baru Sebulan Bekerja…

Aku memutuskan untuk keluar dari pekerjaan pertama yang aku dapatkan dalam hidupku, ketika baru sebulan bekerja di dalamnya.
Ahmad Ali Buni
8 min read

Singkatnya Kisahku [Prolog]

Melihat segala sesuatunya sebagai pelajaran hidup dan fase berproses.
Ahmad Ali Buni
2 min read